Bevallen doet pijn, daar kan niemand omheen. Elke vrouw ervaart de pijn anders. De ene vrouw kan gemakkelijker met de pijn omgaan dan de ander. Nu je zwanger bent, ga je je misschien afvragen hoe erg die pijn zal zijn. Er zijn allerlei manieren om de pijn te verzachten. Met en zonder medicijnen, thuis en in het ziekenhuis. Op de website www.deverloskundige.nl staat een mooie film over het omgaan van pijn tijdens de bevalling.

Pijnbestrijding

Als je voor je bevalling al weet dat je pijnstilling wilt kun je dat met Verloskundigenpraktijk Regenboog bespreken. Het is belangrijk dit in je geboorteplan op te nemen. In het ziekenhuis zijn verschillende vormen van pijnstilling mogelijk. Mocht er pijnstilling nodig zijn dan moeten we altijd overleggen met de gynaecoloog. Als je thuis wilt bevallen, kan tijdens de bevalling pas blijken dat je toch medicijnen tegen de pijn wilt of dat wij dat beter voor je vinden. Voor zo’n medicamenteuze pijnstilling moet je altijd naar het ziekenhuis. Je blijft dan onder begeleiding van de gynaecoloog.