Tijdens je zwangerschap worden meerdere onderzoeken gedaan. Sommige onderzoeken zijn standaard, andere gebeuren alleen wanneer het nodig is.

Bloedonderzoek, Echo’s, Prenatale screening en Prenatale diagnostiek

Bloedonderzoek

Tijdens de zwangerschap moet je minstens twee keer bloed laten prikken. Het eerste bloedonderzoek gebeurt na de eerste controle, ongeveer tussen de acht en twaalf weken zwangerschap. Het laboratorium kijkt naar het volgende:

  • ijzergehalte (Hb en MCV)

  • suikergehalte (glucose)

  • bloedgroep en Rhesus (D) factor en Rhesus (c) factor

  • eventuele vreemde antistoffen in je lichaam

  • geslachtsziektes zoals lues, hepatitis B en HIV

  • indien noodzakelijk een aantal kinderziektes waaronder rode hond (rubella), waterpokken (varicella) en de 5e ziekte (parvo B19).

Het tweede bloedonderzoek vindt plaats bij ongeveer dertig weken en daarbij bepalen we het ijzergehalte (Hb en MCV) opnieuw. Als je Rhesus (D) of Rhesus (c) negatief bent, dan wordt er bij 27 weken ook nog bloed afgenomen. Soms kan het nodig zijn om vaker bloed te laten prikken, je krijgt dit dan van ons te horen.

meer info : Bloedonderzoek

Echo’s

Tijdens de zwangerschap zijn er verschillende momenten waarop er een echo gemaakt wordt. De eerste echo is een termijnecho en het vindt meestal plaats als je 10 weken zwangerschap bent. Bij deze echo de duur van de zwangerschap en de uitgerekende datum wordt nader bepaald. Daarnaast wordt gekeken of de zwangerschap intact is. Of het hartje klopt, of het om een eenling eenling- of meerlingzwangerschap gaat.

De tweede echo is bij 13, of 20 weken. Dit heet een structureel echoscopisch onderzoek. Meer informatie over deze echo’s is te vinden op de website van het RIVM: www.pns.nl

Later in de zwangerschap zijn er echo’s als daar een indicatie voor is, zoals de groei of de ligging van de baby, bloedverlies en als een vorig kind erg groot of klein was.

Prenatale screening

In Nederland kunnen alle zwangere vrouwen keuzes maken over prenatale screening. . Bij prenatale screening wordt onderzocht of het ongeboren kind een verhoogde kans heeft op een aangeboren afwijking. Prenatale screening bestaat uit de volgende onderdelen:

13 wekenecho

Vanaf 1 september kunnen zwangeren kiezen voor 13 wekenecho. De 13 wekenecho is een medisch onderzoek naar ernstige lichamelijke afwijkingen bij uw ongeboren kind, die in een vroeg stadium al zichtbaar zijn. De 13 wekenecho is vergelijkbaar met de 20 wekenecho en kan plaatsvinden bij 12+3 tot en met 14+3 weken zwangerschap. Speciaal hiervoor opgeleide echoscopisten voeren deze echo uit. Als de echoscopist een lichamelijke afwijking bij het ongeboren kind vermoedt, krijgt de zwangere vervolgonderzoek aangeboden. Dit vindt plaats bij LUMC.

U beslist zelf of u deelneemt aan de 13 wekenecho. Bij deelname aan de 13 wekenecho doet u automatisch mee aan de wetenschappelijke IMITAS studie en toestemming geeft voor het gebruik van uw gegevens.. Die studie onderzoekt wat de voor- en nadelen zijn van de 13 wekenecho. Verder hoef je niks te betalen voor de 13 wekenecho.

20 wekenecho

De 20 wekenecho wordt ook wel Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) genoemd.

Bij 20 wekenecho wordt naar lichamelijke afwijkingen van het kind onderzocht. Denk aan een open rug, een open schedel, hartafwijkingen. Dit onderzoek vindt plaats tussen 18 en 21 weken zwangerschap.

Bij dit onderzoek wordt ook gekeken naar de groei van het kind, de hoeveelheid vruchtwater en de ligging van de placenta.

De kosten voor 20 wekenecho wordt vergoed door de basisverzekering.

NIPT test

NIPT betekent: niet-invasieve prenatale test. Dit is een bloedonderzoek bij de zwangere. Het bloed wordt onderzocht op trisomie 21 (Downsyndroom), trisomie 18 (Edwardssyndroom) en trisomie 13 (Patausyndroom). Er is geen risico op het miskraam. Het onderzoek kan vanaf 11 weken zwangerschap.

De NIPT kan ook andere aandoeningen vinden. Dit heet nevenbevindingen. U kiest zelf of u deze wilt weten

Nevenbevindingen kan gelinkt worden naar info nevenbevindingen op www.pns.nl

De NIPT wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar.

Voor het maken van de juiste keuze over de prenatale screening kun je een kijkje nemen op de onderstaande site die het RIVM biedt:
https://www.pns.nl/screening-op-down-edwards-en-patausyndroom/hulp-bij-het-kiezen