Tijdens je zwangerschap worden meerdere onderzoeken gedaan. Sommige onderzoeken zijn standaard, andere gebeuren alleen wanneer het nodig is.

Bloedonderzoek, Echo’s, Prenatale screening en Prenatale diagnostiek

Bloedonderzoek

Tijdens de zwangerschap moet je minstens twee keer bloed laten prikken. Het eerste bloedonderzoek gebeurt na de eerste controle, ongeveer tussen de acht en twaalf weken zwangerschap. Het laboratorium kijkt naar het volgende:

  • ijzergehalte (Hb en MCV)

  • suikergehalte (glucose)

  • bloedgroep en Rhesus (D) factor en Rhesus (c) factor

  • eventuele vreemde antistoffen in je lichaam

  • geslachtsziektes zoals lues, hepatitis B en HIV

  • indien noodzakelijk een aantal kinderziektes waaronder rode hond (rubella), waterpokken (varicella) en de 5e ziekte (parvo B19).

Het tweede bloedonderzoek vindt plaats bij ongeveer dertig weken en daarbij bepalen we het ijzergehalte (Hb en MCV) opnieuw. Als je Rhesus (D) of Rhesus (c) negatief bent, dan wordt er bij 27 weken ook nog bloed afgenomen. Soms kan het nodig zijn om vaker bloed te laten prikken, je krijgt dit dan van ons te horen.

meer info : Bloedonderzoek

Echo’s

Tijdens de zwangerschap zijn er verschillende momenten waarop er een echo gemaakt wordt. De eerste echo is een termijnecho en het vindt meestal plaats als je 10 weken zwangerschap bent. Bij deze echo de duur van de zwangerschap en de uitgerekende datum wordt nader bepaald. Daarnaast wordt gekeken of de zwangerschap intact is. Of het hartje klopt, of het om een eenling eenling- of meerlingzwangerschap gaat.

De tweede echo is bij 13, of 20 weken. Dit heet een structureel echoscopisch onderzoek. Meer informatie over deze echo’s is te vinden op de website van het RIVM: www.pns.nl

Later in de zwangerschap zijn er echo’s als daar een indicatie voor is, zoals de groei of de ligging van de baby, bloedverlies en als een vorig kind erg groot of klein was.

Prenatale screening

In Nederland kunnen alle zwangere vrouwen keuzes maken over prenatale screening. . Bij prenatale screening wordt onderzocht of het ongeboren kind een verhoogde kans heeft op een aangeboren afwijking. Prenatale screening bestaat uit de volgende onderdelen:

13 wekenecho

De 13 wekenecho is een medisch onderzoek naar afwijkingen bij uw kind, die in een vroeg stadium al zichtbaar zijn. De 13 wekenecho is vergelijkbaar met de 20 wekenecho en kan plaatsvinden bij 12+3 tot en met 14+3 weken zwangerschap. U beslist zelf of u deelneemt aan de 13 wekenecho. Bij deelname aan de 13 wekenecho doet u automatisch mee aan de wetenschappelijke IMITAS studie. Die studie onderzoekt wat de voor- en nadelen zijn van de 13 wekenecho. Verder hoef je niks te betalen voor de 13 wekenecho.

20 wekenecho

De 20 wekenecho wordt ook wel Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) genoemd.

Bij 20 wekenecho wordt naar bepaalde lichamelijke afwijkingen van de baby onderzocht. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de hersenen, de rug, de nieren en het hart. Dit onderzoek vindt plaats tussen 18 en 21 weken zwangerschap.

NIPT test

NIPT betekent: niet-invasieve prenatale test. Dit is een bloedonderzoek bij de zwangere. Het onderzoek kan vanaf 11 weken zwangerschap.

Voor het maken van de juiste keuze over de prenatale screening kun je een kijkje nemen op de onderstaande site die het RIVM biedt:
https://www.pns.nl/screening-op-down-edwards-en-patausyndroom/hulp-bij-het-kiezen

 Prenatale diagnostiek

Zwangere vrouwen die in de 18e zwangerschapsweek 36 jaar of ouder zijn,  of als in de familie aangeboren of erfelijke aandoeningen voorkomen, komen in aanmerking voor een prenatale diagnostiek. . Dit wil zeggen een vruchtwaterpunctie of vlokkentest. Dit geldt ook voor zwangeren bij wie de combinatietest op een verhoogd risico op een kind met een chromosoomafwijking wijst.

Meer info: Prenatale diagnostiek