Voor vragen en de bevalling bel je met de dienstdoende verloskundige van Verloskundigenpraktijk Regenboog: 06-31685095

  • Bel ons bij ongerustheid of twijfel

  • Bel ons direct als de bevalling begint voor de 37ste week.

  • Als je de baby minder voelt bewegen

Bij vruchtwaterverlies

Probeer wat vruchtwater op te vangen ( in een potje, glaasje of emmer) of het kraamverband te bewaren in een zodat we de kleur goed kunnen beoordelen.

  • Bel ons direct als het vruchtwater groen/geel en bruin is

  • Bel ons direct als het vruchtwater helder/wit/roze is en het hoofdje nog niet is ingedaald (Dit vertellen wij op het spreekuur).

  • Is het vruchtwater helder/wit/roze en het hoofdje is wel ingedaald mag je in de nacht weer gaan slapen en ons ’s morgens bellen om het door te geven. Overdag kun je ons altijd bellen.

 Bij weeën

  • Bel als je een uur lang weeën hebt en deze om de 3-5 minuten komen. De weeën duren 45-60 seconden en je moet ze wegzuchten.

  • Bel ons direct als de vorige bevalling erg snel ging

Bij bloedverlies

  • Bel meteen als je veel helderrood bloed verliest (een maandverband vol)

  • Indien je slijm vermengd met een beetje bloed verliest is er geen reden tot ongerustheid, dit is normaal.